Kjenner du deg igjen?

Panikkangst kan behandles, og det er heller ikke vanskelig. Men det krever at du får kunnskap du ikke har fra før, at du kan forholde deg til angsten på en annen måte enn du gjør nå, og at du gjør noen øvelser du ennå ikke gjør. De aller fleste pasientene som kommer til oss har gjort noen forsøk på å bli kvitt panikkangsten før, og behandlingen fungerer svært sjelden hvis man ikke har gjort dette arbeidet på både kunnskaps-, tanke- og øvelsesnivået. Vi skal veilede deg gjennom alt du trenger å vite, hvordan du trenger å forholde deg til angsten, og hva du skal gjøre. Følg dette opplegget, så vil du merke hvilken dramatisk effekt det har på grepet panikkangsten har på deg.

Aller først trenger vi å finne ut om du har panikkangst som du ønsker behandling for:

Selvdiagnostiske spørsmål:

1) Får du kroppslig angstreaksjoner du ikke liker eller som skremmer deg?

2) Unngår du situasjoner fordi du er redd for å få angst eller panikk?

3) Blir du redd for å dø, besvime, bli gal eller miste kontrollen når angsten kommer?

4) Har du blitt avhengig av måter å senke eller unngå kroppslig aktivering?

5) Bruker du mye krefter på å følge med på kroppens reaksjoner?

6) Har du fått angst for å få nye angstanfall?

7) Har du blitt avhengig psykologisk eller fysisk av beroligende medisiner?

Svarer du ja på to eller flere av disse, vil du ha effekt av å følge vår behandling for panikkangst. De effektene du kan forvente er:

1) Mildere kroppsreaksjoner

2) Økt trygghet for endringer i kroppen

3) Redusert frykt for å dø, besvime, bli gal, miste kontrollen etc

4) Redusert behov for å unngå situasjoner som før ga angst

5) Mindre behov for å følge med på kroppens reaksjoner

6) Redusert angst for angsten


Neste side