Hvordan oppstår panikkangst?

Panikkangst er en tilstand som typisk blir utløst etter lengre tids belastninger. Dette kan være stress på jobben over lenger tid, lite søvn, tidligere vanskelige hendelser i livet, store endringer i livet etc. Det vanligste er at man allerede har en opplevelse av å være sliten eller stresset, men for noen kommer panikkangsten ut av det blå. Uansett vil den samme behandlingen ha effekt, men det kan være greit å gjøre seg noen tanker om hvordan en har kommet til det punktet at man har panikkangst. Det kan tyde på at man har behov for å gjøre noen endringer i livet.

Et panikkanfall utvikler seg på forskjellig vis, men rekkefølgen er som regel slik:

1) Du har over noe tid hatt en del stresselementer i livet sitt (lite søvn, fått barn, mye jobb, vanskelige hendelser etc)

2) Du er i en situasjon der du plutselig får en økt angstaktivering (anspent, urolig, høy puls, press over brystet, svimmel, uvirkelighetsfølelse, nummenhet, prikking osv).

3) Du blir oppmerksom på angstaktiveringen, og begynner å tenke på den

4) Angstaktiveringen vedvarer eller øker

5) Du blir mer oppmerksom på angstaktiveringen, og blir bekymret for den

6) Angstaktiveringen vedvarer eller øker ytterligere

7) Du blir enda mer bekymret for angstaktiveringen, til det punktet der du blir redd for at den skal eskalere og du skal bli gal, besvime, dø, miste kontrollen eller at du skal få oppmerksomhet på deg mens det skjer

8) Du gjør noe for å senke angsten (kontakter lege, trekker deg unna, drar hjem e.l.), og angsten går sakte eller fort over

9) Du blir engstelig for å få de samme kroppsreaksjonene eller for å være i samme situasjon på nytt

10) Du begynner å overvåke kroppens signaler, unngå spesielle situasjoner eller steder, og kjenner deg generelt mer engstelig.

Se illustrasjonen nedenfor.

Alle har forskjellige historier for sine første panikkanfall og alle har helt unike panikkanfall, det som er interessant er at behandlingen er helt lik. Følg instruksjonene i kurset, og du er på god vei til et liv fri fra panikkangst og med større indre trygghet.

Neste side